AFRY press release generic image

ÅF förvärvar Ingemansson Technology AB

tors, 01/19/2006 - 09:09
Regulatory
ÅF förvärvar Ingemansson Technology ABFör mer information:Jonas Wiström, Koncernchef                  08-657 11 15/ 070-608 12 20Åke Rosenius, Divisionschef                  08-764 41 66/ 070-827 91 30Viktor Svensson, Informationschef              08-657 12 01/ 070-657 20 26Klas Brännström, VD Ingemansson             070-184 74 01ÅF har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av 100 procent av aktierna i Ingemansson Technology AB (Ingemansson). ÅF köper aktierna av Lindeblad Technology AB. Ingemansson, som grundades 1956, är Nordens ledande konsultföretag inom ljud och vibrationer. Företaget har 130 medarbetare, varav cirka 100 finns i Sverige, cirka 20 i Norge, cirka 10 i Danmark - samt ett mindre antal medarbetare i Frankrike. Företaget väntas omsätta cirka 125 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 8 MSEK för år 2005. Bedömningen är att Ingemansson kommer redovisa stigande lönsamhet och god tillväxt för år 2006. Samgåendet beräknas kunna resultera i goda intäkts- och kostnadssynergier. Köpeskillingen är cirka 53 MSEK. Hälften av köpeskillingen erläggs kontant och hälften i form av nyemitterade ÅF-aktier (serie B), inom ramen för bolagsstämmans bemyndigande (20 april, 2005). Detta innebär en utspädning på cirka 1,8% av kapitalet och 1,1% av antalet röster. Förvärvet bedöms påverka ÅF-koncernens vinst per aktie positivt för 2006. Avsikten är att ÅF konsoliderar Ingemansson från och med den 1 februari 2006.  Ingemansson stärker ÅFs marknadserbjudande. Inom infrastrukturområdet har intresset för kompetens inom buller och akustik ökat väsentligt under de senaste åren, såväl inom industrin som inom bygg- och samhällssektorn. Bland Ingemanssons största kunder finns bygg- och konsultföretag, Banverket, StoraEnso, Volvo och SonyEricsson. "Ingemansson kommer att förstärka ÅFs tjänsteutbud inom samtliga affärsområden. Företaget är marknadsledande inom segmentet ljud och vibrationer", säger Åke Rosenius, divisionschef ÅF-Infrastruktur. "Vi får en stark ägare i ÅF med en tydlig ambition att fortsätta utveckla verksamheten med tekniken i fokus. Jag är övertygad att samgåendet erbjuder en positiv utveckling för såväl våra medarbetare som för våra kunder", säger Klas Brännström, VD Ingemansson. För ytterligare information hänvisas till www.ingemansson.com ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close