Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar Konsultbolag1 – blir ledande inom digital kvalitetssäkring

fre, 04/05/2018 - 08:00 CEST

Genom förvärvet av Konsultbolag1 stärks ÅFs erbjudande inom test och kravhantering och ÅF blir därmed en komplett helhetsleverantör inom digitalisering.

Konsultbolag1 är Sveriges största IT-nischkonsultbolag inom test och kravhantering med cirka 100 medarbetare i Stockholm, Malmö, Falun och Gävle. Bolaget erbjuder specialistkonsulttjänster, åtaganden inom krav och test samt en väletablerad utbildningsverksamhet.

Inom det digitala tjänsteområdet är ÅF i dagsläget starkt inom design, R&D och systemutveckling. Kombinerat med Konsultbolag1’s spetskompetens inom test och kravhantering, förstärks ÅFs förmåga att kvalitetssäkra komplexa lösningar och ÅF blir ledande i Sverige inom området. Kvalitetssäkring är strategiskt viktigt inom den digitala service- och tjänsteleveransen där finans- och detaljhandel är en mogen marknad. Även inom ÅFs sektorer industri, energi och infrastruktur ses intressanta tillväxtmöjligheter.

”Den globala digitaliseringen är en stark drivkraft inom flertalet branscher och förvärvet är i linje med vår strategi att växa inom digital design och utveckling. Konsultbolag1 adderar kompetenser kring krav och test till vårt digitaliseringserbjudande, vilket ökar vår förmåga att leverera helhetslösningar och projekt. Det ska bli väldigt givande att arbeta tillsammans och vi önskar alla varmt välkomna till ÅF, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef

”Tillsammans kan vi skapa spännande möjligheter och utveckla affären inom test och krav till nya kundsegment. Vi ser fram emot att stärka ÅFs leveranser inom digitala åtaganden och projekt. För våra medarbetare ger ÅFs breda projektportfölj ökade möjligheter till fortsatt kompetensutveckling och specialisering” säger Paulina Illman Lindefeldt, koncernchef på Konsultbolag1.

Bolaget hade en omsättning 2017 på cirka 110 MSEK och konsolideras av ÅF från 1 maj 2018.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files