AFRY press release generic image

ÅF förvärvar Kvalitetsteknik NDT AB

tors, 04/24/2008 - 16:07
För mer information:

Jörgen Backersgård, VD ÅF-Kontroll 070-374 17 10 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF, genom ÅF-Kontroll, förvärvar 100 % av aktierna i Kvalitetsteknik NDT AB som är Sveriges fjärde största tekniska kontrollföretag.
Kvalitetsteknik med 30 medarbetare har kontor i Trollhättan, Stenungsund, Lysekil och Mönsterås. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på oförstörande provning.
"Kvalitetsteknik passar ÅF-Kontroll perfekt, geografiskt och kompetensmässigt. Jag ser goda möjligheter till intäktssynergier" säger Jörgen Backersgård, VD för ÅF-Kontroll.
I och med förvärvet förstärker ÅF-Kontroll sin ställning på marknaden och blir nu den ledande aktören inom verksamhetsområdet oförstörande provning i Sverige.
"Vi kan nu erbjuda Kvalitetstekniks kunder ÅF-Kontrolls besiktningstjänster och deras kunskap inom avancerad oförstörande provning. Våra gemensamma kärnvärderingar kommer att ge en positiv utveckling både för våra medarbetare och våra kunder", säger Kvalitetstekniks VD, Sven Severin.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.