AFRY press release generic image

ÅF förvärvar ledande konsultföretaget i Danmark

fre, 04/27/2007 - 13:17
För mer information: Åke Rosenius, Divisionschef 070-827 91 30 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF, genom division Infrastruktur, ökar sitt ägande i det danska teknikkonsultföretaget Hansen & Henneberg från 49 procent till 80 procent.
Förvärvet sker som ett resultat av ett framgångsrikt samarbete mellan ÅF och Hansen & Henneberg under de senaste åren. ÅF köpte 49 procent av aktierna år 2001. Hansen & Henneberg, som etablerades 1947, har i dag närmare 60 medarbetare på företagets kontor i Köpenhamn. Företaget är ett av Danmarks ledande konsultföretag inom områdena elteknik, belysningssystem, trafikstyrning och informationsteknologi. Bland annat har Hansen & Henneberg haft uppdrag vid utformningen av elförsörjning och instrumentering av Stora Bält- och Öresundsbroförbindelserna, Köpenhamns flygplats samt Kungliga Biblioteket i Köpenhamn. Genom förvärvet blir ÅF totalt cirka 100 medarbetare Danmark. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.