Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar Profil-Bau Industrial Oy i Finland

mån, 03/09/2018 - 09:00 CEST

Med förvärvet skapar ÅF en solid bas för vidare expansion inom industriteknik i Finland.

ÅF är marknadsledare i Norden när det gäller industriell teknik och automation. Förvärvet ligger i linje med ÅFs strategi att utvidga sitt erbjudande och komplettera koncernens nuvarande energiverksamhet i Finland.

Profil-Bau är specialiserat på elteknik och automation samt mekanisk konstruktion. De viktigaste kundsegmenten är energi- och industrianläggningar, gruvindustri, kabeltillverkningsindustri, kemisk industri och verkstadsindustri.

”Finland är en intressant marknad och vi har en uttalad ambition att utöka vår verksamhet i landet. Förvärvet av Profil-Bau förbättrar vår närvaro i regionen och stärker vårt erbjudande till industrikunder i Finland”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef för ÅF.

”Vi är glada att bli en del av ÅF. Marknaden för våra tjänster har växt under de senaste åren och samarbetet med ÅF stärker våra möjligheter att hävda oss i stora energi- och industriautomationsprojekt”, säger Ismo Lehti, VD för Profil-Bau Industrial Oy.

Bolaget har en årlig omsättning på 60 miljoner kronor och 70 anställda i Vanda, Tammerfors och Kuopio. Profil-Bau Industrial Oy kommer att konsolideras av ÅF-koncernen från och med september 2018.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

För ytterligare information:

Robert Larsson, EVP och Divisionschef Industry                                       +46 72 734 24 69
Jari Leskinen, VP och Head of Business Area Finland                              +358 40 348 5364

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related images

Related files