AFRY press release generic image

ÅF förvärvar Proplate IT

tis, 02/19/2008 - 15:19
För mer information: Mats Nilsson, Affärsområdeschef 076-112 01 41 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF, genom division System, förvärvar konsultrörelsen Proplate IT med 22 medarbetare i Karlskoga, Örebro och Karlstad.
Proplate IT är ett väl etablerat konsultföretag som erbjuder kvalificerade IT-tjänster för svensk industri. Största kunden är Outukompu. Proplate IT i Karlstad är vidare en ledande leverantör av tjänster för affärssystemet Microsoft AX. Genom förvärvet förstärker division System sin ställning som ett av de ledande IT-konsultföretagen i mellansverige med totalt närmare 100 medarbetare i regionen. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag närmare 4 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.