Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar snabbväxare inom samhällsbyggnad

tis, 02/06/2015 - 08:30 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Mats Påhlsson, Divisionschef Infrastructure
Jonas Wiström, VD och koncernchef
Stefan Johansson, CFO
+46 705 346 400
+46 70 608 12 20
+46 70 22 42 401

ÅF förvärvar per den 1 juni 2015 samtliga aktier i EQC Group. Samgåendet förstärker ÅFs kunderbjudande inom infrastruktur och gör verksamheten starkare lokalt på flera orter runt om i Sverige.

- ÅFs verksamhet inom samhällsbyggnad har vuxit kraftigt de senaste åren. ÅF är totalt 7 700 högt kvalificerade medarbetare och genom förvärvet av EQC blir ÅF fler än 2 300 konsulter som arbetar med framtidens infrastruktur, säger Mats Påhlsson, chef för ÅFs division Infrastructure. 

EQC har sedan starten januari 2011 haft en stark tillväxt och bolagets omsättning under 2014 uppgick till cirka 180 MSEK med god lönsamhet. Bolaget är idag drygt 180 medarbetare på 14 orter i Sverige och Norge. EQC erbjuder heltäckande infrastrukturtjänster i stora och mellanstora projekt inom väg och järnväg. Dessutom erbjuder EQC tjänster inom bla el, automation och mekanik till industriella kunder, via dotterbolaget EQC Engineering.

- Det finns tydliga fördelar med ett samgående mellan ÅF och EQC. Med samgåendet förstärks vår gemensamma kompetensbas och vi kan ännu bättre möta den växande efterfrågan på tekniska konsulttjänster i infrastrukturprojekt, säger Magnus Trollius vd EQC.

EQCs verksamhet kommer till största delen att bli en del av division Infrastructure. EQC Engineering med 16 medarbetare kommer att ingå i division Industry, under ledning av Per Magnusson.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files