Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar STIBI AB

tis, 06/07/2004 - 10:48 CEST
För mer information:

Åke Rosenius, Divisionschef 08-764 41 66/ 070-827 91 30 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF förvärvar Konsultgruppen STIBI AB med 25 medarbetare. ÅF stärker därmed marknadspositionen inom infrastrukturell konsultverksamhet. Konsultgruppen STIBI AB är ett tekniskt managementkonsultföretag som i första hand arbetar mot Försvarsmakten, och offentlig sektor. Bolaget har ett omfattande avtal med Affärsverket Statens Järnvägar avseende teknisk förvaltningsledning.
Företaget har bred kompetens inom, upphandling, projektledning, riskhantering, avtalsupprättande, logistik, kvalitetssäkring, för både mjuk- och hårdvaruprojekt.
Konsultgruppen STIBI AB har 25 anställda, och omsätter cirka 40 MSEK. Affären görs i två steg, där det första steget innebär att ÅF idag förvärvar 49 % av aktierna. Steg två ger ÅF rätt att förvärva resterande 51 % av aktierna efter två år.

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.