AFRY press release generic image

ÅF förvärvar verksamhet av QB Food Tech

ons, 01/18/2006 - 09:38
För mer information:

Jan-Erik Eriksson, Affärsområdeschef 08-657 13 50/070-666 00 71 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF förstärker sin verksamhet mot livs- och läkemedelsindustrin genom ett förvärv av 10 medarbetare från QB Food Tech i Lund, som levererar projekt och anläggningar samt tillverkar utrustning för livs- och läkemedelsindustrin.
De medarbetare som ÅF övertar har expertkunskap avseende livs- och läkemedelsindustrins processer samt lång projekterfarenhet av installationer och helhetsåtaganden inom livs- och läkemedelsindustrin.
ÅF förvärvade i juni 2004 8 medarbetare från QB Food Techs automations- och processverksamhet i Trollhättan. Den verksamheten är idag 13 medarbetare. Förvärven innebär att ÅF ytterligare stärker sin roll som processleverantör mot livs- och läkemedelsindustrin.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen