AFRY press release generic image

ÅF förvärvar Xact

tors, 01/16/2014 - 08:30
Regulatory

För mer information:

Per Magnusson, Divisionschef      +46 706 766 426

Viktor Svensson, Informationschef   +46 70 657 20 26ÅF förvärvar Xact, ett norskt ingenjörsföretag med cirka 90 medarbetare och
förstärker sitt erbjudande till olje- och gasmarknaden

Xact Consultance AS erbjuder ingenjörstjänster till den norska olje- och
gasmarknaden med fokus på top-side, subsea samt underhåll och uppgradering av
utrustning och riggar för oljeutvinning.  Xacts kunder är framförallt
utrustningsleverantörer och underleverantörer till prospekterings- och
oljebolag.  Omkring 90 konsulter och experter är verksamma inom Xact och bolaget
omsatte under 2013 ca 85 MNOK med god lönsamhet.

Norge är en prioriterad marknad för ÅF och efter förvärvet av Xact har ÅF knappt
500 medarbetare i Norge.

Grundköpeskillingen uppgår till 25 MSEK. Utöver grundköpeskillingen utgår en
tilläggsköpeskilling beroende av framtida lönsamhetsutveckling i verksamheten.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files