Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

”ÅF Future har gett mig ett försprång i karriären”

ons, 07/05/2014 - 10:00 CEST

Peter Wikholm, kemistudent på KTH i Stockholm och medlem i ÅF Future berättar hur han ser på ÅFs nätverk för unga ingenjörer.

Varför är du med i ÅF Future? För att få inblick i ett mycket intressant företag och dessutom få möjlighet att utföra studentuppdrag. Tack vare ÅF Future har jag fått värdefulla insikter i hur det är att arbeta som konsult. Det ger mig ett försprång i min karriär.

Vad har uppdraget från ÅF betytt för dig?
Jag har fått viktiga erfarenheter och fått prova på ingenjörsrollen redan innan
examen. Uppdraget har varit nära kopplat till mitt ämnesområde och gett mig ingångar till
kommande exjobb.

Kan du berätta om ditt uppdrag? Jag har granskat arbetsmetoderna för installationen
av en komponent på ett laboratorium för att säkerställa repeterbarheten i experiment.
Arbetet resulterade i en installationsmanual.

Hur lång tid tog det innan du fick ett erbjudande? 
Jag fick ett erbjudande som jag tackade nej till efter ett halvår. Efter ytterligare sex månader fick jag ett erbjudande som jag accepterade.

Vill du veta mer om ÅF Network? Vi har ett nätverk som passar alla med teknikintresse! Läs mer

Related images