Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF genomför två mindre förvärv i Sverige

tis, 17/11/2009 - 13:02 CET
Regulatory
För mer information:


Per Magnusson, Divisionschef            070-676 64 26
Viktor Svensson, Informationschef       070-657 20 26ÅF, genom division Engineering, har övertagit två verksamheter med 27
kvalificerade konsulter i Malmö och Göteborg.

Det första förvärvet avser 14 konsulter i Malmö från företaget
Etteplan. Konsulterna är fokuserade på industriautomation och
projektledning. Förvärvet bidrar med nya kunder och förstärkt
kompetens till ÅFs verksamhet i Malmö-regionen med idag totalt cirka
250 konsulter.

Det andra övertagandet avser 13 konsulter i Göteborg från företaget
Elektroautomatik. Konsulterna är fokuserade på industriautomation och
projektledning. Förvärvet bidrar med nya kunder och förstärkt
kompetens till ÅFs verksamhet i Göteborgs-regionen med idag totalt
cirka 350 konsulter.

Förvärven ger inte upphov till någon goodwill för ÅF.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files