Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF gör Ladies’ Month på nytt - ett ojämlikt näringsliv kommer att straffa Sverige

fre, 17/06/2016 - 07:45 CEST

2030 kommer det att saknas 50 000 ingenjörer i Sverige. Det är en utmaning som blottlägger jämställdhetsproblematiken i branschen. Om kompetensförsörjningen ska klaras måste fler kvinnor söka sig till yrket.

2030 kommer det att saknas 50 000 ingenjörer i Sverige. Det är en utmaning som blottlägger jämställdhetsproblematiken i branschen. Om kompetensförsörjningen ska klaras måste fler kvinnor söka sig till yrket.

När ÅF genomförde sin kampanj Ladies’ Month 2015, initiativet då bolaget enbart skriver nya anställningsavtal med kvinnor, anmäldes bolaget till Diskrimineringsombudsmannen. DO ansåg dock inte att åtgärden i sig själv var klandervärd men de menade att kommunikationen kring kampanjen kunde uppfattas som diskriminerande mot män

  • Dessvärre bidrog kritiken till att rikta ljuset åt fel håll och den fick en avskräckande effekt för andra företag i branschen. Det är allvarligt då särskilda åtgärder krävs för att skapa en mer jämställd bransch. Ladies’ Month syftar inte till att diskriminera män, den syftar till att skapa konkreta resultat. Verkligheten är att i den takt branschen växer är det ingen – vare sig kvinna eller man – med rätt kompetens och profil som nekas jobb. Avtal med män skrivs dock efter kampanjens slut, säger Nyamko Sabuni Hållbarhetsdirektör på ÅF.

ÅFs kampanj har varit framgångsrik. Antalet kvinnliga sökande ökade med 46 procent under Ladies’ Month 2014 och med ytterligare 24 procent förra året. Men även fler män valde att söka sig till företaget.

I Sverige är bara var fjärde ingenjör kvinna idag. Sett till chefsnivåer är det ännu sämre – där utgör kvinnor endast fem procent inom tekniktunga företag.

  • Detta är ett problem för såväl samhället som näringslivet. Vi på ÅF är ett av många företag som har både behov och ansvar för att driva förändring, säger Nyamko Sabuni.

Det övergripande politiska målet för ett jämställt Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit så krävs det bland annat en jämn fördelning av makt och inflytande i näringslivet.

  • Vi har en bit kvar. Så tills dess har vi på ÅF beslutat att fortsätta göra vad vi kan för att nå förändring. Inklusive att under en månad om året bara skriva anställningsavtal med kvinnor, avslutar Nyamko Sabuni.

För mer information

Nyamko Sabuni, Hållbarhetsdirektör ÅF
010-505 20 85

<p>ÅF is an engineering and consulting company for the&nbsp;energy, industrial and infrastructure markets, creating progress for our clients&nbsp; since 1895.&nbsp;By connecting technologies we provide profitable,&nbsp; innovative and sustainable solutions to shape the future and improve people's&nbsp;lives.&nbsp;Building on our strong base in Europe, our business and&nbsp;clients are found all over the world.&nbsp;</p><p>ÅF – Innovation by experience.</p>

Related images