Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF Green Day 2014

tis, 04/02/2014 - 12:45 CET

En grön dag för en lönsam morgondag. Vi vill se dig på plats!

En grön dag för en lönsam morgondag. Vi vill se dig på plats!

Den 3 april är det dags för ÅF Green Day 2014. Politiker, näringslivets toppskikt och framstående profiler inom hållbarhet medverkar. Vi kommer att visa på en rad goda exempel där hållbart företagande lönar sig. Vi vill också ge utrymme för nätverkande och kunskapsspridning.

Med temat för dagen ”kris som drivkraft till förändring” vill vi visa på affärsnyttan av att jobba med hållbarhetsfrågor men också att ”ingen båt är osänkbar”. Vi har bjudit in företag som hamnat i en risksituation eller kris och tagit sig stärkta ur den att dela med sig av sina lärdomar.

Related images