Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF i Finland och Estland får order på rådgivning till Jordanien

tis, 16/12/2014 - 10:31 CET

ÅF har tecknat avtal om att gå in som tekniska rådgivare åt finansiärerna vid utvecklingen av ett nytt oljeskiffereldat kraftverk med angränsande gruva i Jordanien.

ÅF har tecknat avtal om att gå in som tekniska rådgivare åt finansiärerna vid utvecklingen av ett nytt oljeskiffereldat kraftverk med angränsande gruva i Jordanien.

 

Detta är det första avtal om teknisk rådgivning åt finansiärer som ÅF tecknat för ett kraftverksprojekt.

Kund är Attarat Power Company (APCO) som tillsammans med sina sponsorer Enefit (Estland), YTL (Malaysia) och Near East Investments (Jordanien) befinner sig i ett långt framskridet skede av att utveckla ett nyetablerat oljeskiffereldat kraftverk på 554 MW/470 MW med angränsande gruva i Jordanien.

ÅF i Finland tecknade avtalet om den tekniska rådgivningen. Avtalet gäller projektets två första etapper: i) due diligence-granskning inför finansieringens slutförande och ii) genomförandet. Det finns dessutom möjlighet att hantera etapp 3, det vill säga driften. ÅFs kontrakt är värt upp till omkring 800 000 USD, en summa som med de ytterligare arbeten som planerats troligen ökar till över 1 000 000 USD.

Jordanien är i dagsläget beroende av gas- och oljeimport för sin energiproduktion: omkring 96 procent (ca 3 000 MW) importeras. Energianvändningen planeras öka med omkring 6,3 procent per år fram till 2030. Projektet blir Jordaniens första traditionella kraftverk för fasta bränslen där inhemska resurser utnyttjas, vilket ger tydliga fördelar för såväl grundavgifterna som inför en högre och icke-oljeberoende energianvändning.

Vill du veta mer, kontakta Mir-Ghaffor Hejazi-Hashemi.

Related images