AFRY press release generic image

ÅF - Information om anslutning till ÅFs aktieprogram till ledande
befattningshavare

tis, 09/23/2008 - 09:48
Regulatory
För mer information:

Jonas Ågrup, Ekonomichef                070-568 32 27
Viktor Svensson, Informationschef           070-657 20 26


Vid årsstämman i ÅF AB den 23 april 2008 fattades beslut om ett nytt
prestationsrelaterat aktiesparprogram riktat till upp till 150
nyckelpersoner inklusive VD.

Deltagarna kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin
bruttolön för köp av ÅF-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm under
en 12 månaders period från det att programmet införts. Vid
anmälningsperiodens slut hade 100 ledande befattningshavare anmält
intresse för köp av cirka 20 600 aktier för hela 2008 års program.

I det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen uppnås fullt ut
kommer cirka 87 000 aktier att överföras vederlagsfritt, under 2011
samt 2012, till deltagarna - vilket kan medföra en maximal utspädning
av vinst per aktie motsvarade 0,5 procent.

Information angående det fullständiga förslaget återfinns på ÅF ABs
hemsida: www.afconsult.com.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och
lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och
vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande
aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår
bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela
världen.

Related files