AFRY press release generic image

ÅF: Johan Olsson - ny chef för division System

tors, 03/17/2005 - 10:14
För mer information:

Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Johan Olsson är utsedd till ny chef för division System (IT & Produktutveckling). Han tillträder befattningen senast per den 7 juni 2005. Johan Olsson, född 1956, civ ing. KTH, kommer närmast från HiQ International. Johan började på HiQ 1995 och har ingått i företagets koncernledning sedan 1999. Johan har haft operativt chefsansvar i affärsområden och för dotterbolag (senast HiQ Skåne under tillväxtfasen 2003-2004), och kommer närmast från en position som chef för affärsutveckling i koncernen. Dessförinnan, 1983-1995, arbetade Johan inom Ericsson. Johan hade en rad olika chefspositioner inom Ericssons Forskning & Utveckling, i Sverige och utomlands. "Det är min övertygelse att Johan är rätt person att leda division System mot god lönsamhet och tillväxt. Johan har visat framgång som ledare och en stark förmåga att skapa och utveckla långa affärsrelationer. Johan har nära 25 års erfarenhet utav IT- och telekombranschen", säger ÅFs VD & Koncernchef Jonas Wiström, som är t.f divisionschef för System sedan i januari 2005. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.