Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF-Kontroll etablerar bolag i Litauen

tis, 14/04/2009 - 13:00 CEST
Regulatory
För mer information:


Jörgen Backersgård, Divisionschef 070-374 17 10
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26


ÅF, via division ÅF-Kontroll, har etablerat ett nytt helägt
dotterbolag i Litauen (UAB AF Inspection LT).

Verksamheten är inledningsvis inriktad på provning och kontroll för
kärnkraftsindustrin. Bolaget har från start 30 kvalificerade
medarbetare - samtliga, efter överenskommelse, övertagna från det
statligt ägda Ignalina Nuclear Power Plant (INPP).

ÅF-Kontroll har genom en offentlig auktion förvärvat
provningsutrustning av INPP. Ett löpande och betydande
servicekontrakt har vidare tecknats med INPP om leverans av kontroll
och provningstjänster."Vi har fått tillgång till mycket kvalificerade ingenjörer med
gediget kärnkraftskunnande. Med det litauiska bolaget som bas har vi
fått en unik position och möjlighet att erbjuda kvalificerade
provningstjänster till fler kärnkraftsnationer i närområdet.
Intresset och behovet är stort" säger Jörgen Backersgård,
divisionschef, ÅF-Kontroll.

ÅF-Kontroll kommer inom en snar framtid erbjuda kontrolltjänster på
den Litauiska marknaden även utanför kärnkraften. Tjänsteutbudet
kommer breddas till att också omfatta besiktningsrelaterade tjänster.

Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4400 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files