Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF leder bygget av nytt vattenkraftverk i Härjedalen

fre, 22/05/2015 - 08:46 CEST

ÅF har fått i uppdrag att leda byggnationen av Tännfallets nya kraftverk i Härjedalen. Uppdraget är ett helhetsåtagande där ÅF bemannar hela projektorganisationen från projektledning, byggledning och projektering till upphandlingsstöd och miljöstöd.

ÅF har fått i uppdrag att leda byggnationen av Tännfallets nya kraftverk i Härjedalen. Uppdraget är ett helhetsåtagande där ÅF bemannar hela projektorganisationen från projektledning, byggledning och projektering till upphandlingsstöd och miljöstöd.

Projektering och upphandling startar omedelbart och det nya kraftverket beräknas stå klart i slutet på 2016. Uppdragsgivare är Härjeåns Kraft.

Projektet genomförs med höga krav på miljöhänsyn och omfattar ny kraftstation med tub, ny utloppskanal, ombyggnad av intagsdammen och byggande av omlöp vid regleringsdammen i Östersjön.

Sedan tidigare leder ÅF även ombyggnaden av Långeds nya kraftverk i Dalsland.

För mer information, kontakta Niklas Versvåg, projektledare på ÅF, 010 505 56 03, niklas.versvag@afconsult.com.

Related images