Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF medverkar då Älmhults kommun bygger rekordstor passivhusskola

tis, 28/06/2016 - 13:21 CEST

I Småland medverkar ÅF när Älmhults kommun bygger en ny passivhusskola. Med sina elva tusen kvadratmeter blir den landets största.

Den nya Elmeskolan ska rymma minst 650 elever, varav de flesta kommer att få internationell undervisning. På orten ligger nämligen 14 av IKEAs bolag, med många internationella anställda som har barn i skolålder.

Byggnaden blir ett så kallat passivhus, vilket innebär att den inte får göra av med mer värme än 15 kWh/m2 och år. Förutom att man räknar mycket på köldbryggor och minimerar dessa så kommer det att behövas lite tillskott av värme. I det här fallet kommer det att ske med hjälp av solceller och bergvärme. Borrhålen kommer även att användas sommartid för att kyla inkommande luft.

ÅF:s roll i byggprojektet är att designa skolans elinstallationer och akustik samt att kontrollera och besiktiga värme, vatten och sanitet. Personal från kontoren i Växjö, Kristianstad och Hässleholm kommer att delta i arbetet.

Nyligen inleddes markarbetena, och i augusti 2017 ska den nya skolan stå klar. Redan från början planerar Älmhults kommun för eventuell framtida utbyggnad, eftersom efterfrågan på skolplatser ständigt ökar. 

Fakta: olika typer av lågenergihus

Ett passivhus är en mycket tät och välisolerad byggnad som till stor del ”passivt” värms upp av solen, kroppsvärme, och spillvärme från elektronisk utrustning. Värmen återvinns med hjälp av värmeväxlare, och eftersom klimatskalet är så tätt slipper ytterst lite av den ut. Den effektiva ventilationen skapar också ett bra inomhusklimat. För att det ska räknas som ett passivhus får man inte får tillföra mer värme än 15 kWh/m² och år.

Ett nollenergihus är ett passivhus som totalt sett producerar lika mycket fastighetsenergi som det använder, till exempel genom solfångare eller bergvärme. Vissa sådana byggnader producerar till och med mer energi än de förbrukar. Då kallas de plusenergihus.

Ett ”nära-nollhus” är ett som drar max 55 kWh/m2 och år. Senast 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader möter denna standard. I Sverige har man dessutom bestämt att alla nya byggnader som ägs och används av myndigheter ska vara ”nära-noll-hus” redan 2018.

Källor: Sveriges centrum för nollenergihus, Boverket och Energimyndigheten

Bild: Horisont Arkitekter AB

För mer information kontakta Björn Qvist, affärsområdeschef, 010 505 10 79, bjorn.qvist@afconsult.com. 

<p>ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.</p><p>ÅF – Innovation by experience</p>

Related images