Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF minskar svavelutsläpp på Skutskärs Bruk

tors, 19/05/2016 - 09:00 CEST

ÅF har fått i uppdrag av Stora Enso att bygga ett nytt svaggassystem på Skutskärs Bruk som ska minska svavelutsläppen och förbättra lukten i omgivningen. Uppdraget är ett helhetsåttagande och är värt cirka 10 miljoner kronor. Det nya systemet beräknas vara i drift hösten 2017.

ÅF har fått i uppdrag av Stora Enso att bygga ett nytt svaggassystem på Skutskärs Bruk som ska minska svavelutsläppen och förbättra lukten i omgivningen. Uppdraget är ett helhetsåtagande och är värt cirka 10 miljoner kronor. Det nya systemet beräknas vara i drift hösten 2017.

Uppdraget omfattar projektledning, processdesign, rörkonstruktion, el och automation samt byggkonstruktion och brandsäkerhet.

– En stor teknisk utmaning blir att hitta en optimal processdesign som kopplar de utspridda luktgaserna i fabriken till ett rörsystem för förbränning. Det ställer höga krav på specialistkompetens och samarbete mellan olika discipliner, säger Stefan Hännestrand, projektledare på ÅF.

Utöver ett nytt svaggassystem har ÅF dessutom fått fortsatt förtroende att modernisera styrsystemen på rullskärmaskiner på Skutskärs Bruk, ett projekt som pågått sedan 2015.

Nyligen fick ÅF även i uppdrag av Stora Enso att projektera en ny kemikalieberedning på Skoghalls Bruk.

För mer information:
Stefan Hännestrand, projektledare, ÅF, 010 505 86 88, stefan.hannestrand@afconsult.com.
Lars Olsson, affärsansvarig, ÅF, 010 505 87 12, lars.olsson@afconsult.com.

<p>ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.</p><p>ÅF – Innovation by experience</p>

Related images