Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF moderniserar fabrik för NKT Flexibles

mån, 20/02/2012 - 13:00 CET
Regulatory

För mer information:


Anders Bennermark, MD ÅF Danmark              +45 22 10 54 83

Lennart Mårtensson, SVP division Industry                  070-379 08 72

Viktor Svensson, Informationschef             070-657 20 26ÅF har tecknat avtal med NKT Flexibles om att vara teknisk huvudkonsult vid ett
moderniseringsprojekt av dess fabrik i Kalundborg (Danmark).

För ÅF är ordern värd 65-70 MSEK.

Projektet syftar till att uppgradera maskinstyrningen och etablera ett IT system
för överordnad produktionsstyrning och spårbarhet. ÅF står för projektledning,
design, implementering samt leverans av hårdvara, program och elinstallation.
Projektet utförs i flera etapper och skall vara slutfört 2016.

NKT Flexibles producerar specialutvecklade rör för olje- och gasindustrin.


Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och
våra kunder finns i hela världen.


Related files