Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF moderniserar kraftvärmeverk åt Bodens Energi

tors, 02/04/2015 - 11:04 CEST

ÅF har fått i uppdrag att uppgradera och modernisera kraftvärmeverket i Boden. Uppdraget är ett helhetsåtagande där ÅF ansvarar för alla delmoment i projektet, med start omgående.

ÅF har fått i uppdrag att uppgradera och modernisera kraftvärmeverket i Boden. Uppdraget är ett helhetsåtagande där ÅF ansvarar för alla delmoment i projektet, med start omgående.

ÅF har fått i uppdrag av Bodens Energi att uppgradera och modernisera kraftvärmeverket i Boden. Uppdraget är ett helhetsåtagande där ÅF ansvarar för alla delmoment i projektet från projektledning, konstruktion och programmering till installation och driftsättning. Projektstart är omgående och uppdraget beräknas pågå till december 2015.

 - Det här uppdraget är ytterligare ett kvitto på ÅFs framgångsrika projektverksamhet, där specialister från flera olika kontor samarbetar för att skapa ett modernt och framtidssäkert kraftvärmeverk åt Bodens Energi, säger Johan Rova, projektledare på ÅF i Luleå.

Bodens Energi har flera fastbränslepannor i sitt kraftvärmeverk där både styrsystem och operatörssystem börjar bli föråldrade. De befintliga styrsystemen är av olika fabrikat, bland annat SattCon och ABB och som operatörsystem används Fix och ABB 800xA.

Nu har man bestämt att enbart använda ett operatörssystem, ABB 800xA och byta ut de underliggande styrsystemen. Bytet kommer att ske i etapper de kommande åren då det bara kan utföras då pannorna inte är i drift.

För mer information, kontakta Johan Rova.

Related images