AFRY press release generic image

ÅF - ny organisation med förstärkt kundfokus

mån, 05/18/2015 - 09:00 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:    
Jonas Wiström, VD & Koncernchef
Per Magnusson, Divisionschef Industry
Viktor Svensson, Divisionschef Technology
     +46 70 608 12 20
+46 70 676 64 26
+46 70 657 20 26


Per den 1 juli 2015 skapar vi en ny organisation som kommer ge våra kunder ett ännu tydligare erbjudande samtidigt som vår interna effektivitet kommer att öka. 

Förändringarna berör endast divisionerna Technology och Industry och innebär i korthet:

Division Technology renodlas till en verksamhet med fokus på digitaliseringen och den uppkopplade världen. Kärnan blir avancerad systemutveckling och IT för att kunna utveckla och koppla samman system, produkter och samhället. Divisionen får cirka 1 100 medarbetare i Sverige med de största kunderna inom telekom, fordon, försvar samt myndigheter och verk. Till divisionschef utses från och med idag Viktor Svensson, tidigare ÅFs försäljnings- och marknadschef. Viktor Svensson har varit del av ÅFs koncernledning i över 12 år.

Division Industry förstärks med två kompletterande verksamheter från division Technology. Dels den verksamhet som är branschledande i Norden inom mekanisk konstruktion (cirka 900 medarbetare), dels nyligen förvärvade ÅF-Leannova (cirka 230 medarbetare) med helhetskompetens inom fordonsutveckling. Totalt blir divisionen cirka 3 300 medarbetare. Produktutveckling och produktion blir mer och mer integrerat och med denna förändring får division Industry ett mer komplett erbjudande. Härmed skapas en ännu mer konkurrenskraftig projekt- och ingenjörspartner till industrin. Divisionschef är fortsatt Per Magnusson.

I samband med omorganisationen övergår ansvaret för IR på CFO Stefan Johansson, som även går in som tillförordnad chef för corporate sales.


ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files