Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF - ny organisation för ökad lönsamhet och tillväxt

fre, 10/09/2010 - 09:00 CEST
Regulatory

För mer information:


Jonas Wiström, VD & Koncernchef   070-608 12 20

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

ÅFs division Infrastruktur delas upp i två divisioner från och med den 1 oktober
2010. Syftet är att tydliggöra två långsiktiga satsningsområden och öka fokus på
lönsamhet samt tillväxt framöver.

De nya divisionerna kommer att uppkallas Infrastructure respektive Technology.

Infrastructure, som får cirka 1 000 medarbetare, samlar ÅFs kompetenser för
modern, miljöanpassad Samhällsbyggnad. Divisionens konsulter är huvudsakligen
inriktade på installationer i fastigheter, väg- och järnvägsprojektering,
samhällsplanering och ljud & vibrationer. Stora kundgrupper är statliga
myndigheter och verk samt bygg- och fastighetsföretag. Till chef för divisionen
har utsetts Mats Påhlsson, tidigare chef för affärsområdet Samhällsbyggnad inom
division Infrastruktur. Mats började på ÅF för drygt ett år sedan och har lång
erfarenhet från konsult- och anläggningsbranschen. Mats Påhlsson ingår och
förstärker ÅFs koncernledning från och med den 1 oktober 2010.

Technology, som får närmare 700 medarbetare, samlar ÅFs kompetenser för telekom,
avancerad produktutveckling, försvarsteknik och IT. Divisionens konsulter är
främst inriktade på programvara, elektronik, mekanik, projektledning och
systemintegration. Stora kundgrupper är telekom- och försvarsindustrin. Till
chef för divisionen har utsetts Johan Olsson, tidigare chef för division
Infrastruktur.

Samtidigt byter ÅFs division Engineering namn till Industry.

ÅFs fyra divisioner, från och med den 1 oktober, blir följaktligen: Energy,
Infrastructure, Industry och Technology.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare.
Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files