AFRY press release generic image

ÅF - ny struktur för fortsatt ökad lönsamhet

ons, 09/24/2008 - 13:17

För mer information:

Jonas Wiström, VD 070-608 12 20
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

Divisionerna Infrastruktur och System går samman

ÅFs divisioner Infrastruktur och System går samman och bildar en av Europas största aktörer på marknaden för infrastrukturella konsulttjänster. Den integrerade divisionen, som kommer heta Infrastruktur, får över 1500 medarbetare. Huvudfokus blir områdena Telekom, Samhällsbyggnad och Installation - områden där samverkan mot kund blivit större de senaste åren. Samgåendet beräknas leda till intäkts- och kostnadssynergier.

Ny chef för division Infrastruktur blir Johan Olsson, tidigare chef för division System. Johan Olsson har under sina drygt tre år inom ÅF visat prov på föredömligt ledarskap med fokus på lönsamhet under hög organisk tillväxt. I samband med detta lämnar Åke Rosenius ÅF och tjänsten som divisionschef för Infrastruktur.

Division Engineering förstärks med 250 medarbetare

För att svara på kundernas behov och tillvarata maximala synergier flyttas 80 konsulter inom Elkraft över från division Infrastruktur till division Engineering. Samtidigt samlas ÅFs kompetenser inom massa & papper och livs- & läkemedel till division Engineering, innebärande att 170 konsulter går från division Process till division Engineering.
Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult och härmed förstärks leveransen mot processindustrin ytterligare.

Division Process fullföljer strategin, blir renodlad energikonsult och byter namn

Division Process bildar därmed en renodlad internationell energikonsultverksamhet med pågående uppdrag i 40 länder. Division Process byter följaktligen även namn till Energi.

Samtliga förändringar sker per 1 oktober 2008.
ÅFs divisioner blir därefter: Energi, Engineering, Infrastruktur och Kontroll.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.