AFRY press release generic image

ÅF - ny struktur för fortsatt ökad lönsamhet

ons, 09/24/2008 - 12:00
Regulatory
För mer information:
Jonas Wiström, VD
          070-608 12 20
Viktor Svensson, Informationschef
          070-657 20 26

Divisionerna Infrastruktur och System går samman

ÅFs divisioner Infrastruktur och System går samman och bildar en av
Europas största aktörer på marknaden för infrastrukturella
konsulttjänster. Den integrerade divisionen, som kommer heta
Infrastruktur, får över 1500 medarbetare. Huvudfokus blir områdena
Telekom, Samhällsbyggnad och Installation - områden där samverkan mot
kund blivit större de senaste åren. Samgåendet beräknas leda till
intäkts- och kostnadssynergier.

Ny chef för division Infrastruktur blir Johan Olsson, tidigare chef
för division System. Johan Olsson har under sina drygt tre år inom ÅF
visat prov på föredömligt ledarskap med fokus på lönsamhet under hög
organisk tillväxt. I samband med detta lämnar Åke Rosenius ÅF och
tjänsten som divisionschef för Infrastruktur.

Division Engineering förstärks med 250 medarbetare

För att svara på kundernas behov och tillvarata maximala synergier
flyttas 80 konsulter inom Elkraft över från division Infrastruktur
till division Engineering. Samtidigt samlas ÅFs kompetenser inom
massa & papper och livs- & läkemedel till division Engineering,
innebärande att 170 konsulter går från division Process till division
Engineering.
Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult och
härmed förstärks leveransen mot processindustrin ytterligare.

Division Process fullföljer strategin, blir renodlad energikonsult
och byter namn

Division Process bildar därmed en renodlad internationell
energikonsultverksamhet med pågående uppdrag i 40 länder. Division
Process byter följaktligen även namn till Energi.

Samtliga förändringar sker per 1 oktober 2008.
ÅFs divisioner blir därefter: Energi, Engineering, Infrastruktur och
Kontroll.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och
lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och
vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande
aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag drygt 4000
medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra
kunder finns i hela världen.

Related files