AFRY press release generic image

ÅF och AMEC i strategisk allians inom massa & papper

mån, 05/19/2008 - 15:54

ÅF och AMEC har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för den snabbt växande massa- och pappersmarknaden i Sydamerika.

Avtalet innebär att ÅF och AMEC kombinerar sin globala konsultkapacitet inom massa- och pappersområdet för att tillsammans bearbeta den Sydamerikanska marknaden.

Samarbetet förbättrar möjligheterna att vinna nya marknadsandelar och säkerställer att befintliga kunder får tillgång till världsledande massa & pappersexpertis i regionen. ÅF har ett stort processkunnande och stora resurser inom engineering medan AMEC har sin främsta styrka inom projektledning och engineering.

"ÅF och AMEC har i drygt 20 år utbytit erfarenheter och arbetat tillsammans i omfattande kundprojekt med globala resurser. Detta samarbete ska ses som en fördjupning av samarbetet" säger Eero Auranne, chef för ÅFs division Process.

"En fortsatt och hållbar utveckling av världens skogstillgångar blir allt viktigare och detta samarbete är ett svar på branschens behov av en partner som kan följa kundens projekt från tidiga konceptstudier till genomförandet via konsultinsatser, engineering och projektledning i absoluta världsklass. Vi skapar nu en gemensam tillväxtstrategi i Sydamerika" säger Tim Gelbar, VD för AMECs Syd- och Nordamerikanska kraft- och processverksamhet.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

AMEC plc is a focused supplier of high-value consultancy, engineering and project management services to the world's energy, power and process industries. With annual revenue over US$4.6 billion, AMEC designs, delivers and maintains strategic and complex assets for its customers. AMEC's Natural Resources, Power and Process, and Earth and Environmental businesses employ approximately 22,000 people in more than 30 countries globally. AMEC shares are traded on the London Stock Exchange where the company is listed in the Oil Equipment and Services sector. (LSE: AMEC.L).


För mer information:

Eero Auranne, Divisionschef 070-320 09 53
Per Magnussson, Divisionschef 070-676 64 26
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26