AFRY press release generic image

ÅF och AMEC i strategisk allians inom massa & papper

mån, 05/19/2008 - 15:00
Regulatory
För mer information:

Eero Auranne, Divisionschef               070-320 09
53
Per Magnussson, Divisionschef             070-676 64 26
Viktor Svensson, Informationschef           070-657 20 26

ÅF och AMEC har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för den snabbt
växande massa- och pappersmarknaden i Sydamerika.

Avtalet innebär att ÅF och AMEC kombinerar sin globala
konsultkapacitet inom massa- och pappersområdet för att tillsammans
bearbeta den Sydamerikanska marknaden.

Samarbetet förbättrar möjligheterna att vinna nya marknadsandelar och
säkerställer att befintliga kunder får tillgång till världsledande
massa & pappersexpertis i regionen. ÅF har ett stort processkunnande
och stora resurser inom engineering medan AMEC har sin främsta styrka
inom projektledning och engineering."ÅF och AMEC har i drygt 20 år utbytit erfarenheter och arbetat
tillsammans i omfattande kundprojekt med globala resurser. Detta
samarbete ska ses som en fördjupning av samarbetet" säger Eero
Auranne, chef för ÅFs division Process."En fortsatt och hållbar utveckling av världens skogstillgångar blir
allt viktigare och detta samarbete är ett svar på branschens behov av
en partner som kan följa kundens projekt från tidiga konceptstudier
till genomförandet via konsultinsatser, engineering och
projektledning i absoluta världsklass. Vi skapar nu en gemensam
tillväxtstrategi i Sydamerika" säger Tim Gelbar, VD för AMECs Syd-
och Nordamerikanska kraft- och processverksamhet.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4 000 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

AMEC plc is a focused supplier of high-value consultancy, engineering
and project management services to the world's energy, power and
process industries. With annual revenue over US$4.6 billion, AMEC
designs, delivers and maintains strategic and complex assets for its
customers. AMEC's Natural Resources, Power and Process, and Earth and
Environmental businesses employ approximately 22,000 people in more
than 30 countries globally. AMEC shares are traded on the London
Stock Exchange where the company is listed in the Oil Equipment and
Services sector. (LSE: AMEC.L).

Related files