Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF och Pöyry har gått samman - ny koncernstruktur och koncernledning

fre, 22/02/2019 - 07:45 CET

ÅF AB (publ) (“ÅF”) och Pöyry PLC (“Pöyry) har nu gått ihop och bildat ett sammanslaget bolag (”ÅF Pöyry”). I dag har en ny koncernstruktur för det sammanslagna bolaget fastställts och den nya koncernledningen har utsetts.

Transaktionen slutfördes den 21 februari 2019 och integrationen av bolagen har nu påbörjats. ÅF Pöyry har idag fastställt den nya koncernstrukturen för det sammanslagna bolaget och den nya koncernledningen har utsetts. ÅF Pöyry förbereder också lanseringen av ett gemensamt varumärke och kundererbjudande under 2019.

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef kommenterar:
“Efter två månader av förberedelser är det väldigt kul att kunna kick-starta integrationen av ÅF och Pöyry, två av Europas ledande ingenjörs- design- och konsultbolag. Vi har ett fantastiskt team ombord och jag är stolt att över att kunna presentera en så stark koncernledning med personer från både ÅF och Pöyry. Tillsammans tar vi nu verksamheten till nästa nivå. Vi utökar vår internationella närvaro, vår expertis och vår förmåga att ta oss an större och mer komplexa uppdrag för att möta våra kunders behov av avancerade och hållbara lösningar för framtida generationer.”

Det sammanslagna bolaget drivs i fem nya divisioner: Infrastructure, Industrial & Digital Solutions, Process Industries, Energy och Management Consulting.

Den nya koncernledningen består av personer från båda bolagen och innefattar följande medlemmar:

  • Jonas Gustavsson, CEO and President
  • Stefan Johansson, CFO
  • Emma Claesson, EVP and Head of HR
  • Nyamko Sabuni, EVP and Head of Sustainability
  • Cathrine Sandegren, EVP and Head of Communications and Brand (utsedd idag)
  • Malin Frenning, EVP and Head of Division Infrastructure
  • Robert Larsson, EVP and Head of Division Industrial & Digital Solutions
  • Nicholas Oksanen, EVP and Head of Division Process Industries (utsedd idag)
  • Richard Pinnock, EVP and Head of Division Energy (utsedd idag)
  • Martin à Porta, EVP and Head of Division Management Consulting (utsedd idag)

Alla medlemmar av koncernledningen kommer att rapportera till VD och koncernchef Jonas Gustavsson och tillträder i sina roller idag. Med anledning av den nya koncernstrukturen kommer Lennart Waldenström, EVP Head of Digital Solutions, Peter Plug, EVP and Head of Energy Division och Jonas Larsson, EVP and Head of M&A and Business Development att lämna koncernledningen och fortsätta i andra roller i det sammanslagna bolaget. De medlemmar i den nya koncernledningen som tidigare inte ingått i ÅFs koncernledning presenteras mer utförligt nedan.

Om Nicholas Oksanen
Tidigare erfarenheter: President, Industry Business Group och Executive Vice President, Pöyry. Anställd på Pöyry sedan 1993 och har sedan dess haft flera olika roller inom bolaget.
Utbildning: M.Sc. Paper Technology and Economics, Helsinki University of Technology, Finland.
Född 1967, finsk medborgare.

Om Richard Pinnock
Tidigare erfarenheter: President, Energy Business Group och Executive Vice President, Pöyry. Anställd på Pöyry sedan 1997. Dessförinnan erfarenhet från Eskom i Sydafrika samt UCI International i Tyskland.
Utbildning: B.Comm. (Hons), University of South Africa, South Africa, B.Sc. Mechanical Engineering, University of Witwatersrand, South Africa, och LPSF Executive Programme, Harvard Business School, USA.
Född 1962, sydafrikansk medborgare.

Om Martin à Porta
Tidigare erfarenheter: President and CEO och President Management Consulting Business Group (tillförordnad), Pöyry. Anställd på Pöyry sedan 2015. Dessförinnan erfarenhet från ett flertal chefspositioner på Siemens, dit han anslöt 2011.
Utbildning: MSc. Engineering, Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland.
Född 1970, schweizisk medborgare.

Om Cathrine Sandegren
Tidigare erfarenheter: Corporate, IR and Internal Communication manager, ÅF. Anställd på ÅF sedan 2016. Dessförinnan erfarenhet från rollen som Corporate Communications Manager på SAS (Scandinavian Airlines) samt kommunikatör på Avega Group och Maersk Group.
Utbildning: Graduate Diploma in Business Administration, Copenhagen Business School, Denmark.
Född 1977, svensk medborgare. 

ÅF AB (publ)

Corp Comm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren
EVP and Head of Communications & Brand
Tel: +46 70 292 68 26
E-mail: cathrine.sandegren@afconsult.com

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Om ÅF

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. ÅF skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. ÅFs bas är i Europa och dess affärer och kunder finns över hela världen. ÅFs nettoomsättning under 2018 uppgick till 13 975 miljoner kronor och bolaget hade 10 928 anställda experter i över 30 länder.

Om Pöyry

Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag som tillhandahåller tjänster för energiproduktion, överföring och distribution, skogsindustri, bioraffinering och kemikalier, gruvindustri och metaller, infrastruktur samt vatten och miljö. Pöyry tillhandahåller smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala innovationerna. Pöyrys nettoomsättning under 2018 uppgick till 580 miljoner euro och bolaget hade cirka 5 500 anställda experter på sina 120 kontor i 40 länder.

Related files