Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF och Transtema Group i nationellt samarbete kring fiberutbyggnad

ons, 07/12/2016 - 10:00 CET

ÅF och Transtema har ingått ett unikt samarbete kring bolagens gemensamma satsning på fiberutbyggnaden i Sverige. Tillsammans kommer de bägge bolagen bidra till realiseringen utav regeringens bredbandsmål.

ÅF och Transtema har ingått ett unikt samarbete kring bolagens gemensamma satsning på fiberutbyggnaden i Sverige. Tillsammans kommer de bägge bolagen bidra till realiseringen utav regeringens bredbandsmål.

Transtema är ett av landets ledande företag som projekterar, bygger och sköter drift av fibernät med uppdrag i hela landet för bland annat teleoperatörer, kommuner, stadsnät och fiberföreningar. Transtema har verksamhet på 10 orter i landet och erbjuder även teknik- och utbildningstjänster.

”Vi har under flera år haft ett gott samarbete med ÅF och tar nu nästa gemensamma steg i ett strategiskt partnerskap där vi med förenad kompetens och resurser kan ta större ansvar och mer långtgående åtaganden som leverantör till de stora operatörerna och nätägarna i landet, nya som befintliga. Tillsammans kan vi aktivt bidra till den snabba utbyggnadstakt som krävs i Sverige under de närmaste åren.”, säger Magnus Johansson, VD Transtema.

ÅF förfogar över en nationell organisation av konsulter specialiserade inom telekom och fiber och har idag ramavtal med flera av de största privata och offentliga ägarna av fibernät i Sverige. ÅF erbjuder ett omfattande utbud av kvalificerade konsulttjänster inom telekommunikationsområdet. ÅF arbetar med teleoperatörer, nätägare, kommuner och myndigheter. Våra affärsmodeller och samarbetsmodeller bidrar till att förbättra lönsamheten för våra kunder och skapa kompletta lösningar.

”Transtema och ÅF går hand i hand avseende värderingar, kundnytta och ett absolut oberoende. Tillsammans kommer vi att kunna leverera kvalitét och kapacitet på en mycket stor arena genom bolagens storlek och samlade utbud. Samarbetet säkerställer även att bolagen tillsammans kan leverera från idé till drift och underhåll av färdigt nät och därigenom skapa en enkelhet för våra kunder. ”, säger Oscar Blomén, regionalt försäljningsansvarig ÅF.

För mer information kontakta:

Oscar Blomén, regionalt försäljningsansvarig ÅF 0722-126369

Magnus Johansson, VD Transtema Group AB, 031-746 83 00

Related images