Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF och Volvo Cars levererar smart trafiklösning till Trafikverket

tors, 27/09/2018 - 08:00 CEST

En ny digital lösning från ÅF och Volvo Cars gör att Trafikverket bättre kommer kunna undersöka väglaget. Målet är att bidra till minskad halka och färre olyckor på svenska vägar.

Trafikverket mäter och analyserar kontinuerligt väglaget på landets vägar, men dagens mätmetoder har geografiska och tidsmässiga utmaningar. Genom förädlad data från Volvo-bilar kommer ÅF att förse Trafikverket med väglagsinformation med hög tillförlitlighet. Detta ger myndigheten möjlighet att agera snabbt och strategiskt för att minimera tiden som vägbanan är hal vid kall väderlek.

– Vi är glada att få leverera denna lösning till Trafikverket tillsammans med Volvo Cars. Teknikutvecklingen med mängder av tillgänglig data innebär både stora möjligheter och nya samarbeten. För ÅF är detta bra exempel på hur vi digitaliserar inom infrastruktursektorn, säger Mats Påhlsson, divisionschef Infrastructure ÅF.

Väglaget kommer att visualiseras på kartor och diagram och levereras via ett webbaserat gränssnitt. Projektet pågår under två år varefter det utvärderas. De första leveranserna till Trafikverket sker före årsskiftet 2018.

Alla Volvo-bilar i Sverige som har halkvarningstekniken Slippery Road Alert omfattas av insamlingen av data. Data som delas med Trafikverket är anonymiserad.

– Volvo Cars jobbar ständigt med att öka säkerheten för alla trafikanter, inte bara de som kör en Volvo, säger Eva Lahti, Director Driver Assistance.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

Viktoria Leigard, presschef ÅF                                                                                                   + 46 703 42 96 30

Related files