Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF offentliggör prospekt i anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier

tors, 29/11/2012 - 16:33 CET
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef                    +46 70 657 20 26

Styrelsen för ÅF AB ("ÅF") har upprättat prospekt avseende upptagande till
handel av nyemitterade aktier av serie B. Prospektet har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. De nyemitterade aktierna ges ut till Danir
AB som en del av köpeskillingen för ÅF:s förvärv av Epsilon Holding AB (publ).
De nyemitterade aktierna förväntas registreras och upptas till handel omkring
den 4 december 2012.

Prospektet finns tillgängligt på ÅF:s webbplats, www.afconsult.com. Papperskopia
av prospektet finns tillgängligt hos ÅF, Frösundaleden 2, 169 70 Solna.

Informationsavdelningen
ÅF AB

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29
november 2012 klockan 16.30.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files