AFRY press release generic image

ÅF - omorganisation för ökade synergier

tors, 12/03/2009 - 15:43
Regulatory
För mer information:


Jonas Wiström, VD & Koncernchef     070-608 12 20
Viktor Svensson, Informationschef   070-657 20 26


ÅF genomför en omorganisation från och med den 1 januari 2010 som
sammanfattningsvis innebär att:


  * Den svenska verksamheten av division Energy, med 130 medarbetare,
    flyttar över till division Engineering.
  * Division Engineerings verksamhet i Estland, Finland och Tjeckien,
    innefattande 70 medarbetare, flyttar över till division Energy.


Syftet är att tydliggöra divisionernas marknadsfokus och samtidigt
bättre tillvarata interna synergier för att skapa ett än starkare
erbjudande mot kund.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files