Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF omorganiserar IT & Produktutveckling

mån, 26/01/2004 - 11:39 CET

ÅF markerar satsningen på IT & Produktutveckling genom att dela upp division Industri & System i två divisioner; Industri respektive System. System bildar en renodlad division inom IT & Produktutveckling, med närmare 375 medarbetare.

Tydliggör satsning på IT. Vidtar åtgärder för att säkerställa lönsamhet

ÅF markerar satsningen på IT & Produktutveckling genom att dela upp division Industri & System i två divisioner; Industri respektive System. System bildar en renodlad division inom IT & Produktutveckling, med närmare 375 medarbetare. Förändringen sker per januari och Matz Axelsson är samtidigt utsedd till ny VD. "Vi blir en av Sveriges i särklass ledande verksamheter inom produktutveckling", säger Matz Axelsson. Stora kunder är Siemens, Ericsson och Volvo.
"Jag vill expandera verksamheten ifrån en solid grund. I och med att marknaden för IT och produktutveckling försämrats under hösten 2003, blir en första åtgärd att anpassa verksamheten till förekommande marknadsklimat. För att säkerställa lönsamhet läggs ett varsel om 50 medarbetare", säger Matz Axelsson. Matz Axelsson började sin anställning i ÅF-koncernen i november 2003 som VD för programvaruföretaget ÅF-Data (50 medarbetare). Innan Axelsson kom till ÅF var han vice VD inom Prevas. I och med aviserad omorganisation går ÅF-Data in i division System. Förändringen medför strukturkostnader om upp till 25 MSEK, vilket kommer att belasta resultatet för det första kvartalet 2004. Division Industri får cirka 400 medarbetare med fokus på industriell Automation och Elkraft. VD blir Christer Karlsson, tidigare VD för Industri & System. I och med denna omorganisation upphör division Nya Marknader. Dels genom att ÅF-Data blir del av division System, dels genom att kvarvarande ÅF-Kontroll och ÅF-Infrateknik bildar egna divisioner; Kontroll respektive Infrateknik. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

För mer information: Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26