Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF organiseras kring kunderna och förnyar koncernledningen

tors, 02/12/2004 - 14:06 CET
För mer information:

Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF ersätter de nuvarande divisionerna Installation, Infrateknik, Industri, System, Energi & Miljö och Massa & Papper med tre divisioner: Infrastruktur, Process samt System. Förändringen ger inte upphov till några omstruktureringskostnader och kommer att vara genomförd per den 1 januari 2005. ÅF-Kontroll (med cirka 200 årsmedarbetare) förblir ett självständigt dotterbolag av ackrediteringsskäl. Den nya organisationen är en naturlig fortsättning på de förändringar som gjordes vid årsskiftet 2002/2003. ÅF gick då från en fragmenterad dotterbolagsstruktur till en divisionell indelning för att bättre dra nytta av storleken och för ökad tydlighet. Nu tas ett nytt steg på den inslagna vägen. De nya divisionerna i korthet: Infrastruktur (cirka 700 årsmedarbetare) Konsulttjänsterna avser framför allt insatser inom bygg- och fastighetsområdet samt inom infrastrukturella projekt.
Process (cirka 1 250 årsmedarbetare) Konsulttjänsterna avser framför allt insatser inom massa- och pappers, energi- och miljöområdet samt inom industriell automation. System (cirka 350 årsmedarbetare) Konsulttjänsterna avser framför allt insatser inom industrin (ex. telekomsektorn), där ÅF utvecklar system, produkter och produktion. Samtidigt stärker ÅF regionerna genom att - utanför Mälardalen - införa regioner med regionchefer, som samtliga ingår i koncernledningen. På detta sätt blir ÅF ett mer decentraliserat företag med ännu större fokus på kunden och medarbetaren utanför Stockholmsregionen. Regionchefen representerar hela ÅFs tjänsteutbud. Samtidigt inrättas en ny funktion - Förvärv & Nya Marknader - för att säkerställa att företagsförvärv och etableringar på nya geografiska marknader sker på ett mer proaktivt och systematiserat sätt än tidigare. Den nya koncernledningen kommer att bestå av följande ansvarsområden: VD & Koncernchef VD & Koncernchef: Jonas Wiström Koncernsekreterare: Gunilla Fladvad Divisionschefer Infrastruktur: Åke Rosenius Process: Per Göransson System: Matz Axelsson ÅF-Kontroll: Jörgen Backersgård Regionchefer Sverige Nord: Peter Johansson Sverige Väst: Christer Karlsson Sverige Syd: Eva Nilsson International: Jonas Wiström Tillväxt & Nya Marknader Tillväxt & Nya Marknader: Jan Nordling Koncernsupport Ekonomi: Anders Gabrielsson Administration: Karl-Anders Eriksson Information/Marknad: Viktor Svensson "Förändringen syftar till att uppnå resultatförbättringar genom att ge kunderna enklare tillgång till ÅF:s hela tjänsteutbud", säger VD & Koncernchef Jonas Wiström. "Vi behåller det som fungerar bra i den nuvarande organisationen, gör divisionerna tydligare och starkare och förstärker samtidigt den lokala närvaron mot kunder och arbetsmarknad. Den nya strukturen ringar in ÅFs kärnområden".
Nya i koncernledningen är: Peter Johansson, blivande Regionchef Nord Peter Johansson är född 1957 och utbildad Elkraftsingenjör. Peter har arbetat inom Örnsköldsviks Energiverk och inom Modo Chemetics/ERKAB Consult med internationell projekterfarenhet. Sedan arbetade Peter inom Kone Wood (Andritz) som automationsansvarig samt cirka 10 år inom ABB med ansvar för Automation, Drives, Svensk Marknad Nord. Peter Johansson är sedan år 2000 anställd på ÅF med ansvar för division Massa & Papper i Sundsvall. Eva Nilsson, blivande Regionchef Syd Eva Nilsson är född 1953 och utbildad Civilingenjör (Lunds Tekniska Högskola). Eva arbetade inom ÅF mellan 1976-1989 och byggde då upp ÅFs internationella verksamhet inom energiområdet. Därefter har Eva Nilsson varit Teknisk Attaché i Los Angeles och Forsknings- och utvecklingschef på Vattenfall. Hon har också arbetat inom Exportrådet (Handelssekreterare i Polen 5 år, Handelssekreterare i USA och Regionansvarig för Nordamerika under 3 år). Sedan 2003 är Eva åter anställd på ÅF med ansvar för affärsutveckling inom division Energi & Miljö.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.