Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF populär arbetsgivare bland nyanlända – utökar samarbete med Jobbsprånget

tis, 12/02/2019 - 09:00 CET

Praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), har sammanställt statistik över vilka arbetsgivare som flest nyanlända akademiker vill praktisera hos.
ÅF finns med bland de fem mest populära arbetsgivarna. ÅF utökar nu sitt samarbete med Jobbsprånget och blir därmed den arbetsgivare som satsar mest på praktikprogrammet.

Jobbsprånget erbjuder nyanlända akademiker fyra månaders praktik hos svenska arbetsgivare över hela landet. Vid ansökan till programmet anger den sökande vilken arbetsgivare den helst vill arbeta hos. Nu kommer en färsk sammanställning från Jobbsprånget över vilka arbetsgivare som är mest populära, där ÅF visar sig vara en av de fem mest åtråvärda arbetsgivarna bland de nyanlända. 

- ÅF blir den arbetsgivare inom Jobbsprånget som satsat allra mest, med hela 55 praktikplatser erbjuder de fler praktikplatser än någon annan inom programmet. ÅFs engagemang är mycket betydelsefullt och inspirerande, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Jobbsprånget. 

Till dags dato har 2 071 nyanlända sökt praktikplats genom Jobbsprånget. Cirka 150 arbetsgivare på 50 orter över hela landet är för närvarande engagerade i programmet. 

- Att ÅF hamnar så högt i rankning bland nyanlända akademiker är mycket hedrande och en viktig indikator på att vi är på rätt väg i vårt mångfaldsarbete, kommenterar Amir Nazari, Diversity Coach ÅF. 

ÅF prioriterar mångfaldsfrågor högt och har senaste åren arbetat mycket aktivt med sin unika satsning New Immigrated Engineers. ÅF har två heltidsanställda Diversity Coacher som utvecklar ÅFs rekryteringsarbete bland nyanlända och utrikes födda.

- Detta är en mycket strategisk målgrupp för oss. Vi har sen ett par år tillbaka arbetat brett mot utrikesfödda akademiker, nu skalar vi upp ytterligare tillsammans med Jobbsprånget, berättar Amir Nazari. 

Genom interna undersökningar har Jobbsprånget noterat att hela sju av tio praktikanter inom programmet gick vidare till arbete efter sin praktik. Även ÅF har anställt en stor andel av de nyanlända akademikerna som tjänstgjort vid företaget efter praktikperiodens slut. 

 Om Jobbsprånget
Jobbsprånget är ett nationellt praktikprogram som erbjuder fyra månaders avancerad praktik till nyanlända akademiker på deras yrkesnivå – ingenjörer, ekonomer, arkitekter och systemvetare. Syftet med programmet är att tillvarata kompetensen och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och möjligheten att fylla kompetensgap hos arbetsgivaren med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden. Av de medverkande praktikanterna under hösten 2018 var 50% kvinnor.
 

Om ÅF
ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. ÅF skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. ÅFs bas är i Europa och dess affärer och kunder finns över hela världen. 

 

För mer information, kontakta:
Elin Edelström
Press and PR manager
ÅF
070-287 20 55 / 010-505 14 05
elin.edelstrom@afconsult.com
 

Alexandra Ridderstad
Verksamhetsansvarig
Jobbsprånget
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
070-417 45 45
alexandra.ridderstad@iva.se

Related images

Related files