Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF Pöyry AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2018 är publicerad

ons, 27/03/2019 - 11:00 CET
Regulatory

Från och med idag finns ÅF Pöyry AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2018 tillgänglig på företagets webbplats www.afconsult.com på svenska och engelska. Bolaget meddelar även att ÅF Pöyry AB:s finansiella mål samt utdelningspolicy lämnas oförändrade.

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig från och med den 23 april och kan beställas genom att maila namn och adress till info@afconsult.com.

Styrelsen har idag beslutat att förvärvet av Pöyry inte föranleder någon ändring av tidigare finansiella mål eller utdelningspolicy.

De finansiella målen gäller över en konjunkturcykel;
– En årlig tillväxt på 10 procent. Målet inkluderar tilläggsförvärv. Utöver detta tillkommer större plattformsförvärv.
– EBITA-marginal (exklusive jämförelsestörande poster) om 10 procent.
– En nettolåneskuld i relation till EBITDA om 2,5.

Aktieutdelningen ska motsvara cirka 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster.

Corporate Communication ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren
EVP and Head of Communications
+46 70 292 68 26
cathrine.sandegren@afconsult.com

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 mars, 2019 kl. 11:00.
   
   
ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files