Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF Pöyry bidrar till cirkulär materialanvändning

tis, 12/11/2019 - 11:30 CET

På uppdrag av Sveriges Bergmaterialindustri SBMI kommer ÅF Pöyry att medverka i ett projekt som syftar till att ta fram ett gemensamt beslutsstöd för miljöriskbedömning vid återvinning av material i bygg- och anläggningsarbeten. Projektet finansieras av Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF).

Bakgrunden till projektet är att det finns ett behov inom branschen av ett konkret och accepterat verktyg för miljöriskbedömning. En ökad återvinning kan medföra både stora miljövinster och betydande affärsmöjligheter. Från ÅF Pöyrys sida deltar bland andra Martijn van Praagh, forskning- och utvecklingschef inom miljö.

- Det är viktigt att vi skapar cirkulära flöden och då behöver vi ta hänsyn till potentiella miljö- och hälsorisker, samt anpassa bedömningsverktyget till den konstruktion och den plats där materialet ska användas. Vi kommer självfallet att använda oss av Naturvårdsverkets modeller i så stor utsträckning som möjligt för riskbedömning och därutöver föreslå olika försiktighetsåtgärder för att återvinningen ska ske med så små potentiella risker som möjligt, säger Martijn van Praagh.

ÅF Pöyrys del i projektet löper fram till december i år, med en eventuell fortsättning till våren. I projektet finns även representanter för Swerock, Skanska, NCC, Svevia, Veidekke, Jehander och ett 30-tal andra företag och organisationer.

- Sverige har i jämförelse med flera av våra nordiska grannländer och de flesta andra europeiska länder betydligt mindre återvinning av exempelvis stenmaterial och betong. Några av orsakerna till detta är att vi saknar tydliga och enhetliga riktlinjer för hur vi bedömer miljörisken på ett vetenskapligt sätt. Nu tar vi initiativ för att vi tillsammans ändra på den saken, säger Carl Zide, projektledare.

- Det har varit enormt enkelt att engagera SBMI:s medlemsföretag i detta projekt. För SBMI:s medlemmar handlar det om att skapa möjligheter till cirkulära materialflöden där vi återvinner mer och kör mindre till deponi. Förbättrade möjligheter till återvinning i branschen innebär både stor miljönytta och betydande affärsmöjligheter, säger Mårten Sohlman, VD på Sveriges Bergmaterialindustri SBMI.

Corporate Communications
ÅF Pöyry AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
+46 70 292 6826

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files