Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF Pöyry drar tillbaka utdelningsförslag till följd av COVID-19 och utökar kreditfaciliteter

tis, 24/03/2020 - 14:00 CET
Regulatory

Mot bakgrund av utvecklingen av COVID-19-utbrottet råder ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. I syfte att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning har ÅF Pöyry AB:s styrelse därför idag beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 5 SEK per aktie.
 
Beslutet har tagits som en försiktighetsåtgärd för att säkerställa att bolaget fortsätter vara väl positionerat i framtiden samt har operationell och finansiell styrka när marknadsläget har stabiliserats. ÅF Pöyry har en bred exponering mot ett flertal branscher och marknader, vilket historiskt sett har gjort bolaget mindre volatilt i utmanande tider.   
 
Vidare har ÅF Pöyry AB den 18 mars 2020 förnyat bolagets kreditfaciliteter genom huvudbankerna SEB och Handelsbanken. En tidigare avtalad flervalutakredit om 1 000 MSEK har utökats till 1 500 MSEK och dessutom förlängts med 3 år. ÅF Pöyry AB har även ersatt seniora icke-säkerställda obligationer om 700 MSEK med ett treårigt terminslån om 500 MSEK från och med maj 2020.
 
 
Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
070 292 6826
  

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020, kl 14.00 CET.
 
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. 
Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.
 
Making Future

Related files