Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF Pöyry förvärvar CTT Systems elektronikenhet

mån, 02/09/2019 - 14:00 CEST

ÅF Pöyry förvärvar CTT Systems elektronikenhet i Gustavsberg. Genom förvärvet stärks bolagets erbjudande inom produktutveckling, underhåll och support.

CTT Systems AB är den ledande leverantören och tillverkaren av produkter som reglerar och styr luftfuktighet i flygplan. Bolagets elektronikenhet, CTT Gustavsberg, bedriver elektronikutveckling och småskalig högkvalitativ produktion. Idag pågår ett antal projekt och serieleveranser åt kunder inom försvarsindustrin. Produkterna inbegriper ljudsystem, supportsystem, pilotmikrofoner, fuktkontrollsystem samt produktion av elektronikenheter för undervattensystem.

”Med förvärvet stärker vi vårt erbjudande inom produktutveckling. Vi blir därmed en starkare partner till våra kunder genom att vi kan erbjuda produktion tillsammans med konceptutveckling, R&D, industrialisering samt support och underhåll. Därigenom kommer vi kunna addera värde i en större del av produktens livscykel”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef på ÅF Pöyry.

”Jag är glad att den specialistkompetens vi byggt upp inom CTT Gustavsberg nu förs vidare till ÅF Pöyry och att verksamheten därmed kan fortsätta att utvecklas med bredare leveranser mot även andra delar av industrin, så som fordon, telekom och industriteknik”, säger Torbjörn Johansson, VD på CTT Systems.

CTT Gustavsberg sysselsätter ett tiotal personer och omsatte 12 miljoner kronor 2018. Verksamheten konsolideras av ÅF Pöyry från 1 september 2019.

Corporate Communications
ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Larsson, Affärsområdeschef Connected Products
+46 70 330 01 27

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
+46 70 292 68 26

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files