Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF Pöyry presenterar preliminär sammanslagning för 2018 samt effekt från IFRS 16 på första kvartalet 2019

mån, 29/04/2019 - 09:05 CEST

ÅF Pöyrys preliminära sammanslagning för den nya organisationen för första till och med fjärde kvartalet och helåret 2018, samt för Pöyry 2018, finns nu tillgängligt på afconsult.com. Siffrorna har inte granskats av revisor och är baserade på en sammanslagning av ÅF och Pöyry.

ppgifterna tillhandahålls för att underlätta jämförelser i samband med ÅF Pöyrys finansiella rapportering efter sammanslagningen från och med det första kvartalet 2019 och framåt. ÅF Pöyry presenterar sin kvartalsrapport för det första kvartalet den 15 maj klockan 11:00 CEST.

Nettoomsättning per division 2018:

 • Division Infrastructure, 7 423 MSEK
 • Division Industrial & Digital Solutions, 5 876 MSEK
 • Division Process Industries, 2 982 MSEK
 • Division Energy, 3 056 MSEK
 • Division Management Consulting, 720 MSEK

Justerad EBITA per division 2018*:

 • Division Infrastructure, 718 MSEK
 • Division Industrial & Digital Solutions, 528 MSEK
 • Division Process Industries, 326 MSEK
 • Division Energy, 190 MSEK
 • Division Management Consulting, 106 MSEK

Justerad EBITA-marginal per division 2018:

 • Division Infrastructure, 9,7 procent
 • Division Industrial & Digital Solutions, 9,0 procent
 • Division Process Industries, 10,9 procent
 • Division Energy, 6,2 procent
 • Division Management Consulting, 14,7 procent

Pöyrys resultat har omräknats från EUR till SEK med en genomsnittlig EUR/SEK-valutakurs för 2018 om 10,2567. Internelimineringar har inte beaktats i det sammanslagna utfallet, men utgör ej väsentliga belopp.

IFRS 16 Leasing
ÅF Pöyry bedömer en ungefärlig effekt på första kvartalet 2019 om ca 8 MSEK på EBITA, ca 110 MSEK på EBITDA samt räntekostnader om ca 13 MSEK inklusive en månad Pöyry. Om Pöyry inkluderats under hela kvartalet hade effekten av IFRS 16 på EBITA varit ca 9 MSEK.

Effekt på nettoskulden uppgår till 2,7 miljarder SEK inklusive Pöyry mars 2019.

*Justerad EBITA är enligt definition i ÅFs årsredovisning 2018 EBITA justerat för jämförelsestörande poster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Johansson, CFO
+46 10 505 10 40

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related images

Related files