Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF Pöyry utökar rambelopp och offentliggör uppdaterat grundprospekt för befintligt MTN-program

mån, 10/06/2019 - 16:30 CEST

ÅF Pöyry etablerade den 1 juni 2018 ett MTN-program med en låneram om SEK 3 miljarder. I samband med den årliga uppdateringen av MTN-programmet har ÅF Pöyry beslutat att utöka ramen på sitt MTN-program från SEK 3 miljarder till SEK 5 miljarder och offentliggör idag ett uppdaterat grundprospekt.

Grundprospektet som finns tillgängligt på ÅF Pöyrys hemsida, www.afconsult.com samt på Finansinspektionens hemsida, www.finansinspektionen.se, är giltigt under en period om 12 månader från dagen för godkännandet av grundprospektet.

Handelsbanken är arrangör av MTN-programmet och kommer att agera som emissionsinstitut tillsammans med Skandinaviska Enskilda Banken.

ÅF Pöyry har vidare gett mandat till Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken att arrangera möten med obligationsinvesterare i Helsingfors och Stockholm den 12 respektive 13 juni. Med hänsyn till rådande marknadsförhållanden kan en icke säkerställd kapitalmarknadstransaktion följa.

     
Corporate Communications 
ÅF Pöyry AB (publ)

     
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Juuso Pajunen, Tillförordnad CFO
+358 10 33 26632

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files