AFRY press release generic image

ÅF Pöyrys valberedning föreslår Tom Erixon som ny styrelseordförande

ons, 09/16/2020 - 08:00
Regulatory

ÅF Pöyrys valberedning har beslutat att föreslå årsstämman 2021 att välja Tom Erixon som ny ordförande för styrelsen i ÅF Pöyry AB. Anders Narvinger, ÅF Pöyrys nuvarande ordförande, har informerat valberedningen att han, efter tio år i styrelsen och sju år som ordförande, avböjer omval vid kommande årsstämma.

Tom Erixon, född 1960, är VD och koncernchef för Alfa Laval sedan 2016. Tom var dessförinnan VD och koncernchef för Ovako-koncernen sedan 2011. Innan dess var han VD för Sandvik Coromant och har haft ett antal ledande befattningar inom Sandvik, där han började 2001. Tidigare har Tom arbetat inom Boston Consulting Group som Managing Partner och Practice Leader Industrial Goods. Tom är för närvarande ordförande i Teknikföretagens styrelse och ledamot i Bolidens styrelse.

Valberedningens ordförande Magnus Olofsson (Stiftelsen ÅForsk) säger i en kommentar: “Valberedningen har arbetat intensivt de senaste månaderna och vi är mycket glada över att nu kunna föreslå en ny ordförande för ÅF Pöyrys styrelse. Det är valberedningens uppfattning att vi i Tom Erixon har en person med lång erfarenhet och kompetens från både industri och konsultbranschen, som är ytterst värdefull för att leda styrelsens arbete i framtiden. Tom föreslås ta över stafettpinnen efter Anders Narvinger som under sina sju år som ordförande framgångsrikt har lett styrelsens arbete och bidragit till ett långsiktigt värdeskapande i bolaget.”

Valberedningens övriga förslag kommer att meddelas i kallelsen till årsstämman som kommer att hållas i Stockholm den 29 april 2021, klockan 16:00.

Valberedningen består av Magnus Olofsson (valberedningens ordförande, Stiftelsen ÅForsk), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management), Lilian Fossum Biner (Handelsbanken Fonder), Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder) och Niklas Ringby (EQT Public Value) samt Anders Narvinger (styrelseordförande i ÅF Pöyry).

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Magnus Olofsson, valberedningens ordförande, Stiftelsen ÅForsk, 070-647 28 83

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 16 september 2020 kl. 08.00.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files