Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF presenterar ny strategi, reviderade finansiella mål och ny organisationsstruktur

mån, 09/10/2017 - 08:00 CEST
Regulatory

ÅF har de senaste åren haft en positiv utveckling med lönsam tillväxt. Marknaden blir dock allt mer konkurrensutsatt, framförallt inom traditionella teknikkonsulttjänster. Genom att utveckla den nuvarande affärsmodellen ska ÅF ta en ny position som ett ingenjörs- och designföretag och kommer att fokusera än mer på att leverera riktade konceptlösningar, såväl i Norden som internationellt. 

”ÅF är ett ingenjörs- och designföretag. Med nya konceptlösningar, ännu starkare erbjudande och en fokuserad internationell satsning ger den nya strategiska inriktningen ÅF ett bra utgångsläge för fortsatt tillväxt”, säger Jonas Gustafsson, VD och koncernchef.

ÅF har en unik samlad kompetens inom teknik och design som efterfrågas på marknaden. Smarta städer, smart infrastruktur, ökad mobilitet, industriell digitalisering och den föränderliga energimarknaden är starka samhällstrender för ÅFs affär.

Den strategiska riktningen

För att på bästa sätt kunna möta efterfrågan lanseras en ny strategi som ska bidra till fortsatt stark tillväxt och ökad lönsamhet på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

  • Internationell expansion genom ledande marknadspositioner

ÅF ska fortsätta växa på kärnmarknaderna Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz och Tjeckien. Dessutom satsar ÅF på att bli internationellt ledande inom ett antal utvalda nischer och segment som till exempel Automotive R&D, Food & Pharma, Advanced Manufacturing, Process Industry och Lighting.

  • Utveckling av affärsmodellen för att leverera ett högre värde

ÅF kommer att utveckla affärsmodellen för att öka värdet i leveransen till kunderna. Skiftet innebär att ÅF tar tillvara på bolagets unika bredd av kompetenser och i högre grad erbjuder kunderna paketerade lösningar och koncept samt på sikt även utvalda produkter.

  • Operativ effektivitet

Organisationen förenklas och den finansiella styrningen anpassas i syfte att uppnå ett tydligare affärsansvar för specifika kundsegment, säkerställa den internationella expansionen och ta en större andel helhetsåtaganden.

  • Attraktiv arbetsgivare

ÅF är en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för att rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare. Den nya affärsmodellen och internationella expansionen kräver att ÅF vidareutvecklar såväl ledarskapet som rekryteringsprocessen samt mångfalds- och inkluderingsarbetet.

Reviderade finansiella mål

De finansiella målen omformuleras att gälla över en konjunkturcykel och preciseras:

  • En årlig tillväxt på 10 %. Målet inkluderar tilläggsförvärv. Utöver detta tillkommer större plattformsförvärv.
  • EBITA 10 % över en konjunkturcykel
  • En nettolåneskuld i relation till EBITDA (nettoskuld/EBITDA) på 2,5

En organisation som stöttar den strategiska riktningen

Som tidigare kommunicerats etablerar ÅF, med start 1 januari 2018, en ny förenklad organisation med fyra internationella divisioner; Infrastructure, Industry, Digital Solutions och Energy. Divisionerna kommer i sin tur att bestå av totalt 21 affärsområden med fullt affärs- och resultatansvar där varje affärsområde får ansvar för att implementera den nya strategin.

Från och med den 9 oktober består ÅFs koncernledning av följande medlemmar:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef

Stefan Johansson, CFO

Mats Påhlsson, divisionschef Infrastructure

Roberto Gerosa, divisionschef International (division Energy från 1 januari 2018)

Jonas Larsson, tillförordnad divisionschef Industry

Lennart Waldenström, divisionschef Technology (division Digital Solutions från 1 januari 2018), ny ledamot

Lars-Eric Aaro, strategisk affärsutveckling

Emma Claesson, HR & kommunikation

Nyamko Sabuni, hållbarhet

Rune Hardersen, landschef Norge, ny ledamot

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Kapitalmarknadsdag den 8 november

ÅF välkomnar analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdagen som hålls den 8 november på ÅFs huvudkontor i Solna mellan 09.00 - 14.00. Anmäl dig här senast 30 oktober.

ÅF Corporate Communication

ÅF AB (publ)

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017 kl. 08.00 CET

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

För mer information, kontakta gärna:

Marta Tiberg, Kommunikationschef +46 73 072 70 48

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm Sweden
Phone +46 10 505 00 00, Registered office in Stockholm, www.afconsult.com
Corp. id. 556120-6474, VAT SE556120647401

Related files