AFRY press release generic image

ÅF projekterar nya Karolinska

tis, 09/12/2006 - 10:15
För mer information: Björn Qvist, Affärsområdeschef 08-657 10 79/070-568 32 27 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 ÅF är del i den projektgrupp som vann arkitekt- och formgivningstävlingen om ett nytt universitetssjukhus med placering inom nuvarande Karolinska Sjukhusets och Karolinska Institutets område i Solna. Hela projektet handlar om en investering på cirka 8 miljarder kronor.
Tävlingen arrangerades av Locum AB på uppdrag av Stockholms Läns Landsting.
Den vinnande projektgruppen består av White Arkitekter, ÅF och Ramböll. ÅF är ansvarig för installations- och energilösningarna i förslaget.
Nästa steg för projektgruppen är att ta fram en programhandling som skall vara klart i slutet av 2007. Då skall även det formella beslutet tas kring den fortsatta projekteringen. För ÅFs del kommer cirka 15 konsulter att arbeta med programhandlingen fram till december 2007. Ett projektkontor kommer att sättas upp hos White Arkitekter för att korta kommunikationsvägar i projektgruppen och effektivisera det dagliga arbetet. Läs gärna mer på: www.locum.se/nus Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.