AFRY press release generic image

ÅF rekryterar Alice Bah Kuhnke som chef för Miljö och CSR

ons, 04/29/2009 - 09:00
Regulatory
För mer information:


Jonas Wiström, VD & Koncernchef             070-608 12 20
Alice Bah Kuhnke, tillträdande, Miljö- och       073-256 16 85
CSR-chef
Viktor Svensson, Informationschef            070-657 20 26ÅF rekryterar Alice Bah Kuhnke för att förstärka företagets
kunderbjudande och profil inom miljö och socialt ansvarstagande
(CSR)."Vi höjer våra ambitioner inom hållbarhet och CSR. De gröna frågorna
kommer att stå högt på agendan för ÅF och våra kunder under lång tid
framöver", säger ÅFs VD Jonas Wiström. "ÅF är ett av Europas ledande
tekniska konsultbolag på klimatområdet men vi kan bli bättre på att
samordna, paketera och kommunicera vår kompetens till kunderna. Alice
Bah Kuhnke är rätt person att leda det arbetet."

I befattningen ligger att vara pådrivande i arbetet med att skapa
fler klimatinriktade affärer för ÅF - i Sverige och internationellt.
ÅF har flera hundra konsulter som är specialiserade på miljö- och
klimattjänster. I befattningen ligger även att skärpa ÅFs profil
internt vad gäller både hållbarhet och CSR.

Alice har en gedigen erfarenhet av hållbarhetsfrågor och är en av
pionjärerna i Sverige inom CSR. Hon kommer närmast från Sektor3,
Tankesmedjan för det civila samhället. Dessförinnan var Alice Bah
Kuhnke generalsekreterare på Föreningen för Rättvisemärkt.

Alice Bah Kuhnke tillträder sin nya heltidstjänst på ÅF den 1
september."De utmaningar som klimatförändringarna ställer oss inför är enorma.
Individers ökade medvetenhet spelar viss roll, politikernas
riktlinjer är viktiga, men den spelare som avgör hur matchen kommer
att sluta är företagen. Jag börjar jobba på ÅF därför att jag vill
vara del av lösningen", säger Alice Bah Kuhnke.

Alice Bah Kuhnke kommer att vara placerad i Stockholm på ÅF:s nya
huvudkontor, som är ett av Sveriges mest energieffektiva kontorshus
och Nordens första certifierade "Green Building".


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files