Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF samarbetar med Atlas Copco för att hitta de bästa unga ingenjörerna

tors, 23/10/2014 - 17:27 CEST

För att hjälpa Atlas Copco att hitta de bästa unga ingenjörerna har ÅF tillsammans med Atlas Copco Industrial Technique i Sickla startat ett karriärprogram för nyexaminerade ingenjörer - ”Careerstart at Atlas Copco”.

För att hjälpa Atlas Copco att hitta de bästa unga ingenjörerna har ÅF tillsammans med Atlas Copco Industrial Technique i Sickla startat ett karriärprogram för nyexaminerade ingenjörer - ”Careerstart at Atlas Copco”.

Syftet är att hitta rätt kandidater och bemanna upp definierade positioner på utpekade utvecklingssektioner på Atlas Copco. ÅF gör arbetet med att leta rätt kandidater, göra intervjuer, samt ta referenser. Tack vare vår bredd som teknikbolag och starka attraktionskraft som arbetsgivare kan vi hjälpa Atlas Copco att hitta de bästa kandidaterna i vårt ÅF Future nätverk. I programmet ges 12 utvalda kandidater ett riktat och unikt utbildningspaket i ÅFs regi, bestående av teknisk kompetensutveckling, mentorskap och en korsfunktionell teamutbildning.

Karriärprogrammet
Karriärprogrammet löper om 12 månader och kandidaterna är under den perioden anställda på ÅF. Ambitionen är att de därefter blir anställda av Atlas Copco. Inom sina respektive kunskapsområden arbetar kandidaterna i olika pågående produktutvecklingsprojekt på Atlas Copco inom inbyggda system (båda hög/låg mjukvaruutveckling), industridesign och verifiering.

Teknisk kompetensutveckling
Den tekniska utbildningen är individanpassad både vad gäller längd, utformning och ämne och syftar till att ge kandidaten rätt teknisk kunskap för den uppgift som är aktuell i den specifika rollen.

Mentorskap
Varje kandidat har en mentor kopplad till sig som följer kandidaten genom programmet och ger såväl tekniskt som personligt stöd och tar upp frågeställningar som är relevanta för kandidatens fortsatta utveckling inom sitt kompetensområde. Detta ger kandidaten en stark teknisk och näringslivsförankrad support som säkerställer bästa möjliga start på yrkeslivet som ingenjör på Atlas Copco.

Korsfunktionell teamutbildning
Kandidaterna finns på flera olika delar inom utvecklingsorganisationen i Sickla, vilket gör det viktigt att knyta ihop gruppen för att på sikt stärka nätverket mellan utvecklingssektionerna. Förutom att stärka gruppen syftar även teamutbildningen till att ge en bra introduktion till ett produktutvecklande företag, vad det innebär att utveckla en produkt samt ge inblick i Atlas Copcos värld.

För mer information, vänligen kontakta
Roger Ericsson, sektionschef på ÅF och kontaktperson mot Atlas Copco vad gäller ÅF Future 

Atlas Copco Industrial Technique utvecklar bl.a. åtdragningsverktyg för tillverkningsindustrin, både pneumatiska och elektriska och har en utvecklingsorganisation i Sickla som består av ca 250 utvecklingsingenjörer inom bl.a. mjukvaru-, hårdvaru-, och mekanikutveckling.

 

 

Related images