Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF samarbetar med Volvo i visionen för 2020 – inga dödsolyckor eller allvarligt skadade

tis, 07/10/2014 - 13:58 CEST

ÅF är en av Volvos partners i Non-Hit Car and Truck-projektet som stöder visionen om att från 2020 ska ingen dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvobil. Fokus har varit utveckling av ny teknik som reducerar olycksrisker för både personbilar och kommersiella fordon. Främsta prestationen är nästa generations sensorfusionsteknik, med en 360-gradersvy runt bilen.

ÅF är en av Volvos partners i Non-Hit Car and Truck-projektet som stöder visionen om att från 2020 ska ingen dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvobil. Fokus har varit utveckling av ny teknik som reducerar olycksrisker för både personbilar och kommersiella fordon. Främsta prestationen är nästa generations sensorfusionsteknik, med en 360-gradersvy runt bilen.

Med en ny säkerhetsfunktion, där bilen håller koll på sin omgivning och med optimala ingrepp säkerställer om en olycka är på väg att inträffa, tar Volvo tillsammans med partners, däribland ÅF, ett slutgiltigt steg mot visionen.

”ÅF ligger i framkant när det gäller teknik och aktiv säkerhet. Att vara med hela vägen i ett sådant här stort projekt kring innovativ forskning och utveckling för nästa generations sensorfusions-teknik visar på vår bredd och spetskompetens. ÅF har jobbat i alla faser i projektet och varit väldigt involverade i visualiseringsverktyget. Vi har bidragit i utvecklingen av en plattform för sensorfusion, som binder samman signaler för att skapa en omvärldsbild kring fordonet som är så verklig som möjligt. Informationen används i olika funktioner för att undvika olyckor och minimera skador”, säger Christian Larsson, marknadsområdeschef ÅF Technology.

Volvo ligger i täten när det gäller innovativ, aktiv forskning och utveckling på säkerhetsområdet. Primär målsättning är att förebygga olika typer av olycksscenarion. I och med Non-Hit Car and Truck-projektet har ett stort steg mot realisering av visionen tagits. Den här tekniken är en förutsättning för utveckling av självkörande bilar, som i alla typer av situationer ska kunna styra och bromsa själva för att undvika kollisioner. 

Projektet, med en prislapp på runt 80 miljoner kronor, startades i september 2010 och avslutas i december 2014.

Läs Volvos pressmeddelande här.

För mer information:
Christian Larsson, Marknadsområdeschef, ÅF Technology, +46 70 814 37 23
Viktor Svensson, Sälj- och Informationschef, +46 70 657 20 26

<p><br>ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. <br>Vi fokuserar på energi, infrastruktur och industri.<br>Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och kunder finns i hela världen. <br>Det som gör oss unika är våra medarbetare, våra nätverk och branschens största erfarenhetsbank.<br>Vi brukar sammanfatta det med:<br>ÅF - Innovation by experience.</p>

Related images