AFRY press release generic image

ÅF samlokaliserar verksamheten i Stockholm

tors, 10/27/2005 - 08:53
Skapar ett av Stockholms största ingenjörshus. Sänker hyresnivån.

För mer information:

Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Peter Gimbe, Informationsdirektör Skanska 08-753 88 38/ 070-543 88 38

ÅF samlokaliserar merparten av medarbetarna i Stockholmsregionen (cirka 1 000 personer) i ett nytt huvudkontor vid Haga Norra i Solna. ÅF har idag fem kontor i Stockholm, Solna och Kista. ÅF har tecknat avtal med Skanska som innebär att Skanska i samarbete med ÅF utvecklar lokalerna för huvudkontoret. Skanska bygger och hyr ut lokalerna (om 18 000 kvm) enligt tecknat hyresavtal om 15 år. Byggnadsarbetet inleds i mitten av 2006 och inflyttning är planerad till oktober 2008. (Projektet är villkorat av att nödvändiga detaljplaner och bygglov kan godkännas.) Samlokaliseringen betyder framförallt: - att ÅF får ett huvudkontor med tydlig ÅF-profil med höga krav på arkitektur, inredning, funktion, energieffektivitet samt miljö. - att ÅF får ett huvudkontor med ovanligt goda möjligheter för både kommunikation och profilskapande.
- att ÅF får en sänkt hyreskostnad, jämfört med i dag. - att ÅF skapar ett av regionens mest kraftfulla ingenjörshus. "Vi är mycket stolta över att ett ledande företag som ÅF väljer Skanska för att lösa sina lokalbehov", säger Stuart Graham, VD och koncernchef Skanska.
"Genom att samla våra resurser i mer effektiva lokaler sänker vi kostnaderna och når samordningsvinster. Samlokaliseringen ligger i linje med strategin om att samverka mer internt", säger VD & Koncernchef Jonas Wiström. "Vi sätter härmed punkt för processen med att sälja ÅFs fastighetsbestånd för att bli ett renodlat konsultföretag. En process som avlöpt över mina förväntningar. Vi står i dagsläget med en stark balansräkning och har goda möjligheter att utveckla konsultrörelsen långsiktigt. Det är konsultrörelsen som gett våra aktieägare högst avkastning historiskt, inte fastigheterna", säger Jonas Wiström. ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.